מפגש עבור מובילי התכנון והבקרה של חברת Proceed | Proceed

מפגש עבור מובילי התכנון והבקרה של חברת Proceed

אתמול קיימנו מפגש עבור מובילי התכנון והבקרה של חברת Proceed !
תודה למרצים ולמשתתפים- היה מפרה ומרתק!