מודל האולימפיאדה ('חמישייה') | Proceed

מודל האולימפיאדה (‘חמישייה’)

מתוך כלל המתודולוגיות ושיטות העבודה ש-Proceed מתאימה ומיישמת בארגונים ולאחר אלפי שעות נסיון עם החברות הגדולות והמובילות במשק,

זיהתה החברה כי שירותים אלה מנוהלים ברמה בודדת וכל תחום מנוהל כבלתי-תלוי בתחום המשיק לו.

מתוך כך, פיתחהProceed  את מודל האולימפיאדה (או ‘החמישייה’).

מודל זה תומך בהתאמת התכנים לצרכי הלקוח ואילוצי השוק ובחיבור כל עולמות התוכן – הטכנולוגיים והניהוליים, בדגש על הממשקים השונים ביניהם, כך שהארגון בו הוא מיושם אינו מתעסק כלל בתאום ואינטגרציה אלא מקבל פתרון כולל המבוסס על פרקטיקה מוכחת.

בנוסף, הוא המאפשר ל-CIO לראות ולנהל את התמונה הכוללת – העסקית והטכנולוגית, תוך הבטחת מימוש התכניות העסקיות של הפירמה והשגת המטרות הארגונית.