Agile | Proceed

Agile

כתוצאה מהתמורות בשווקים וקצב השינוי שהולך ועולה, נדרשים ארגונים לאמץ שיטות עבודה  מתאימות שיתמכו בצמיחה מהירה, בזיהוי ובניצול הזדמנויות. לשם כך יש להגדיר תפקידים חדשים, מבנים ארגוניים מותאמים, מיקוד בפתרונות לקוח על פני תכניות עבודה מפורטות, תהליכי עבודה גמישים והוליסטיים, ממשקים חכמים ושימוש נכון ומדויק בנתונים.

Proceed מתמחה בהטמעת תפיסה אג’ילית ארגונית התומכת בנושאים אלה. אג’ייל או בשמו העברי ‘זמיש’, הינה תפיסה כוללת ארגונית המתמקדת בערך הסופי המתקבל אצל הלקוח.

אנו מיישמים את כל אלה ואף יותר באמצעות שלושה מיקודים עיקריים:

  • טרנספורמציה אג’ילית – העברת הארגון מפרדגימה מסורתית לתפיסה האג’ילית הכוללת מיקוד בערך המתקבל לאורך כל תהליכי העבודה באמצעות הגדרות תפקידים, פעילויות, טקסים ופורומים ניהוליים רלוונטיים.
  • אג’יליות עסקית – בנית פורטפוליו ארגוני התומך ביכולת שינוי במהלך שנת העבודה כתוצאה מאילוצי שוק, רגולציה ועוד.
  • אג’יליות מוצרית – הטמעת פרקטיקות אג’יליות לשלב ה-Delivery בארגון על מנת לתמוך ברציפות תפקודית ובהתאמה מקסימלית לשינויי השוק.