פורום PPM & PMO | Proceed

פורום PPM & PMO

עוד מפגש מוצלח של פורום PPM & PMO – בנושא ניהול משאבים ברמת הארגון