קורס PMO | Proceed

קורס PMO

מחזור נוסף, תשיעי במספר, לקורס PMO
14 משתתפים משמונה ארגונים הגיעו כדי ללמוד איך להיות PMO מקדמים ומובילים, הנותנים ערך ברור לארגון.