חברת פרוסיד המפעילה ובעלת דף הנחיתה שבכתובת

proceed.co.il

(להלן בהתאמה: “המפעילה” ו-“דף הנחיתה“).

מדיניות הפרטיות המפורטת להלן נועדה להסדיר את כל נושא הפרטיות בדף הנחיתה. בכל שאלה ו/או בעיה העולה ממדיניות הפרטיות המפורטת להלן, ניתן לפנות אל המפעילה באמצעות משלוח פניה בכתב למענה של המפעילה בשד’ בן גוריון 77 תל אביב, באמצעות דוא”ל

contact@proceed.co.il

מדיניות הפרטיות האמורה חלה על כל השירותים המוצעים בדף הנחיתה.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומתייחסת לנשים וגברים כאחד. כל האמור בלשון יחיד מתייחס גם לרבים ולהיפך.

המידע הנאסף

במסגרת השימוש בדף הנחיתה הדורש מסירת מידע אישי תתבקש לספק מספר נתונים אישיים כדוגמת: שם מלא, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ועוד. נתונים אלה יועברו ויישמרו במאגר המידע של המפעילה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 (“החוק“) ככל שחלה על החברה לשמור מידע זה במאגר מידע. יודגש, כי מסירת הנתונים הנ”ל על ידך אינה מחויבת על פי חוק, אולם ללא מסירת הנתונים המוגדרים בדף הנחיתה כנתוני חובה לא נוכל להציע לך את השירותים הנזכרים בו. יובהר כי נתוני החובה יסומנו באופן שונה ובולט משאר השדות.

אנחנו נשמור את המידע אודותיך לצורך אספקת השירותים, ומשלוח הצעות ועדכונים, או דיוור אחר, בהתאם לתנאיה של מדיניות זו.

אנחנו נשמור את המידע אודותיך גם במשך התקופה הנדרשת להגנה ולשמירה על זכויותינו המשפטיות, וכן לצורך עמידה בדרישות הרגולטוריות, מניעת הונאה או תרמית, אכיפה של מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש בדף הנחיתה. 

השימוש במידע

שימושך בדף הנחיתה, כמו גם שימושם של גולשים אחרים, עשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים אודות סוג הפעילות אותה ביצעת בדף הנחיתה ובאתר בו שולב ו/או הוטמע דף הנחיתה.

מידע זה, כמו גם המידע האישי  אשר תספק למפעילה (“המידע”), ככל שתמסור מידע כזה, יישמר במאגר הנתונים של המפעילה. המפעילה מתחייבת בזאת לעשות שימוש במידע האישי לגביך בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לעקרונות המובאים בתקנון השימוש ובמדיניות הפרטיות.

השימוש במידע שייאסף על ידי המפעילה, ככל שייאסף, יוחד בין היתר לשימושים הבאים:

  • שליחת עדכוני מערכת ועדכונים אודות שירותי המפעילה ומשרות רלוונטיות.
  • בכפוף לאישורך, קבלת/שליחת דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS לטלפונים ויצירת קשר עמך בדרכים אחרות בכפוף להוראות הדין.

במסגרת זו תוכל המפעילה להביא לידיעתך, בין היתר, מידע נוסף על זה המצוי בדף הנחיתה. באם בעתיד תהיה מעוניין להפסיק שירות זה כל שיהיה עליך לעשות הוא לדרוש את הפסקת קבלת השירותי הרלוונטי דרך יצירת קשר עם החברה באמצעים הנזכרים לעיל ולהלן והשירות יופסק.

עוגיות (Cookies) מערכות ניטור ובקרה, ופרסום על-ידי צדדים שלישיים

 דף הנחיתה עושה שימוש ב”עוגיות” (“Cookies”), “משואות רשת” (“web beacons”) פיקסלים, ומערכות נוספות שאוספות מידע ומנטרות את השימוש בדך הנחיתה. 

“עוגיות” הן מחרוזות של אותיות ומספרים, שנשמרות בזיכרון המחשב (או המכשיר), ומאפשרות שמירת מידע אודותיך. חלק מה-Cookies יפוגו, כשתסיים לגלוש ותסגור את דף הנחיתה, ואחרות ישמרו בזיכרון המחשב (או המכשיר) שלך. 

ה-Cookies מכילות מידע אודות הרגלי הגלישה שלך, הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית בדף הנחיתה, מהיכן הגעת אל הדף הנחיתה, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לדף הנחיתה, ניטור הרגלי גלישה ופעילות, פרטי ספק האינטרנט שלך, כתובת IP, מיקום המכשיר, ועוד.

ה-Cookies משמשות למטרות שונות: איסוף נתונים סטטיסטיים, אימות פרטים, התאמת הדף הנחיתה להעדפותייך האישיות, ניטור הרגלי גלישה ופעילות, היסטוריית גלישה, אפיון השימושים שלך בדף הנחיתה, שיפור השירות וחווית המשתמש, פרסום ושיווק מותאמים להעדפותיך, אבטחת מידע, וכן למטרות נוספות.

חלק מה-Cookies הכרחיות לצורך תפעול תקין של הדף הנחיתה, חלקן משמשות לצורכי בקרה הערכה וניתוח, וחלקן משמשות להתאמה אישית של תכנים שיווקיים ופרסומיים שיוצגו לך.

חלק מה- Cookiesוהמערכות הנוספות שפועלות בדף הנחיתה, מופעלות על-ידי צדדים שלישיים, או כחלק מהשירות שאותם צדדים שלישיים מספקים במסגרת הדף הנחיתה. כל שימוש שצדדים שלישיים אלו, עושים ב-Cookies, במשואות רשת, או בכל טכנולוגיה דומה אחרת, כפוף למדיניות הפרטיות שלהם. 

מחיקת Cookies והפסקת השימוש בהן:

אתה יכול למחוק, או להפסיק לחלוטין את השימוש ב-Cookies, באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן האינטרנט ו/או בהגדרות המכשיר הסלולרי שלך. יתכן שנטרול השימוש ב-Cookies, יפגע באפשרותך להשתמש בחלק ממשקי ושירותי הדף הנחיתה.

קביעת הגדרות Cookies בדף הנחיתה:

אתה יכול לקבוע ולהגדיר, אילו סוגים של Cookies יופעלו במהלך השימוש שלך בדף הנחיתה, ואילו Cookies אתה מסרב לקבל. 

לקביעת והתאמת הגדרות הקוקיז בדף הנחיתה, לפי העדפותיך, הקלק כאן: 

optout.networkadvertising.org.

מערכות נוספות שפועלות בדף הנחיתה:

בדף הנחיתה פועלות מערכות נוספות, שאוספות מידע אודות המשתמשים, מנטרות את פעילותם, וחלקן אף מסייעות לניהול הפרסומות בדף הנחיתה, לרבות: פיקסלים,  “משואות רשת” (web beacons) ואמצעים נוספים. כלים אלו מנטרים את השימוש בדף הנחיתה, היקף השימוש, תדירות השימוש, מקורות הגישה, ופרטים נוספים. המידע הנאסף באמצעות כלים אלו, נועד כדי להתאים את התכנים והפרסומים שיוצגו לך, להעדפותיך ולתחומי ההתעניינות שלך, וכן לצרכי ניתוח, ניהול ושיפור חווית השימוש בדף הנחיתה, פילוח מחקר ובקרה.

אחת מהמערכות שפועלות בדף הנחיתה, הינה המערכת Google Analytics, שבאמצעותה נאסף מידע אודות הרגלי הגלישה של המשתמשים. לפירוט נוסף לגבי מערכת זו, ניתן לעיין בקישורים אלו: policies.google.com ,וכן: www.google.com . לאפשרויות להגבלתה של מערכת זו, ניתן לעיין בקישור: tools.google.com .

העברת מידע לצדדים שלישיים

לצורך המטרות והשימושים המפורטים במדיניות פרטיות זו, וכדי לתמוך ולהפעיל את הדף הנחיתה, ייתכן שנעביר מידע אודותיך, לחברות ולגופים אחרים ובכלל כך לספקי שירותים שונים – בישראל ומחוץ לגבולות ישראל.

ייתכן שנעביר מידע לצדדים שלישיים, גם במקרים אלו:

  • במקרה שתפר את תנאי השימוש בדף הנחיתה או במקרה שתבצע פעולות הנחזות כמנוגדות לדין;
  • כדי להתאים עבורך משרות המפורסמות על ידי צדדים שלישיים;
  • במקרה שיתגלע סכסוך בינך לבניינו, או אם נקבל צו שיפוטי או הוראה רגולטורית, שמורה לנו למסור את המידע;
  • במקרה שנבצע שינוי תאגידי או נעביר את פעילות הדף הנחיתה לתאגיד אחר, או שנתמזג עם גוף אחר, או נמזג את פעילות הדף הנחיתה עם פעילותו של גורם אחר – ובלבד שהגורם האחר, יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 הצדדים השלישיים שיתכן שנעביר אליהם מידע, הינם:

  • ·        שותפי המסחר והתוכן שלנו, ובכלל זאת ספקי השירותים והיועצים השונים של המפעילה.
  • ·        גורמים שערכאה שיפוטית או רשות רגולטורית או רשות בעלת סמכויות אכיפה, יורו להעניק להם גישה למידע.
  • ·        כל גורם שירכוש את פעילות המפעילה ו/או הדף הנחיתה ובלבד שיהיה כפוף למדיניות פרטיות זו.

זכות עיון במידע

על פי החוק, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע של המפעילה. על מנת לקבל מידע זה יכול ותידרש להציג מסמכים מזהים, לרבות הוכחות בעלות על חשבון טלפון או דואר אלקטרוני. במידה ומצאת את המידע המצוי במאגר מידע של המפעילה אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הינך רשאי לפנות למפעילה בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

הזכות לתיקון מידע 

אם מצאת שהמידע שנשמר אודותיך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, ניתן לפנות אלינו, בבקשה מפורטת לתיקון או מחיקה של המידע.  

למימוש זכויות אלו, ניתן לפנות אלינו, באמצעות פרטי הקשר המופיעים בתחילת מסמך מדיניות זה. אנחנו נבחן את פנייתך, ונשיבך בהתאם למועדים הקבועים בחוק. אם נסרב לבקשתך, תוכל לערער לבית משפט השלום, בהתאם להוראות הדין.

אבטחת מידע

המפעילה מאבטחת את המידע המצוי בדף הנחיתה וברשת מחשביה ככל שהיא נוגעת להפעלת הדף הנחיתה, במערכות מתקדמות ביותר ועל פי הדין. על אף המאמצים והמשאבים המושקעים בכך, המפעילה אינה יכולה להתחייב בפני המשתמשים לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים בדף הנחיתה וברשת המחשבים.

העברת מידע במקרים של שינויים עסקיים

במקרה שהמפעילה תבצע שינוי מבני כלשהו ו/או תתקשר עם צד שלישי כלשהו לשם רכישת ו/או מכירת חלקים מפעילותה, לרבות מיזוג, רכישה, שותפות, ארגון מחדש של עסק, מימון חוב או מכירת נכסי מפעילה, או במקרה של חדלות פירעון, פשיטת רגל או כינוס נכסיה, המפעילה רשאית להשתמש במידע שנאסף בהתאם למדיניות פרטיות זו, כחלק מכל מעבר עסקי שכזה. במקרים כאלה, המידע שלך יכול להיות חלק מהנכסים שיועברו.

זכויות נוספות בקשר למידע

ייתכן שאתה זכאי לזכויות נוספות, בקשר למידע אודותיך: זכויות למחיקת מידע, להגבלת והפסקת עיבוד מידע, להעברת מידע לגופים אחרים. לפניות בנושאים אלו, או בנושאים אחרים הקשורים למדיניות פרטיות זו, ניתן לפנות אלינו באמצעות פרטי הקשר המופיעים בראשיתו של מסמך זה. אנו נבדוק את פנייתך, ונשיבך בהתאם.

 מובהר כי גם אם נמחק, נתקן מידע, או נקבל את בקשתך בכל דרך אחרת, אנחנו בכל מקרה נוסיף ונשמור מידע שדרוש לנו לשם ניהול הדף הנחיתה ועסקינו, לרבות תיעוד פעולות, וכן מידע אשר דרוש לנו להגנה ולשמירה על זכויותינו המשפטיות, או לצורך עמידה בדרישות הרגולטוריות, מניעת הונאה או תרמית, ואכיפה של מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש בדף הנחיתה.

שינויים במדיניות הפרטיות

המפעילה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידה והמפעילה תשנה את מדיניות הפרטיות, ישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת, ככל שמסרת, עדכון על כך מבעוד מועד. אם אינך מסכים עם מדיניות הפרטיות המתוקנת, תוכל לבטל את חשבונך. אם לא תבטל את חשבונך לפני התאריך בו תיכנס לתוקף מדיניות הפרטיות המתוקנת, המשך הגישה שלך או השימוש בשירותים תהיה כפופה למדיניות הפרטיות המתוקנת.

אנא חזור ועיין בדף זה, מעת לעת, בכדי לבדוק את הגרסה העדכנית והמחייבת, של מדיניות פרטיות זו. 

Your message has been recieved

Thank you!

a Proceed representive will follow up with you as soon as possible.